AIM - Web Analytics Tool

News & Events

News Updates

The NAPHA keeps you informed about hunting related news in Namibia...
28.02.2014 10:46 Age: 234 days
By: Estelle de Bruyn - Republikein

Regstelsel in die nood: Landdroste

Onervare aanklaers en ondersoekbeamptes beklemmer geregtigheid.Fel kritiek is deur landdroste teen die Namibiese regstelsel uitgespreek weens onervarenheid en 'n gebrek aan bekwaamheid van ondersoekbeamptes en aanklaers wat die stelsel lamlê.

“Die regstelsel word nie meer kunsmatig aan die lewe gehou nie, maar is dood,” het een ontstoke landdros aan Repu­blikein gesê.

“Landdroste kry die skuld vir die haglike situasie waarin die regstelsel in die laerhowe hom bevind. As iets verkeerd loop, soos wanneer ‘n saak uitgegooi word, is dit die landdros se skuld. Wat almal vergeet, is dat dit 'n lang aanloop het. Enige strafsaak word eers deur die polisie hanteer, dan deur aanklaers en uiteindelik voor die hof gebring.

“Vir hof om enige saak suksesvol te kan aanhoor en bereg, is ‘n landdros aangewese op die bekwaamheid, ondervinding en bereidwilligheid van sowel die polisie as die aanklaers om hul werk te doen. Ondervinding en bekwaamheid van die aanklaers en uiteraard omdat daar soveel verskillende bevolkingsgroepe in die land is, is tolke van die belangrikste skakels in die regstelsel.

“Sedert onafhanklikwording het misdaad eksponensieel toegeneem en sedertdien het die bekwaamheid van polisie, aanklaers en tolke eksponensieel afgeneem, ongelukkig dié van landdroste ook. Daar is ‘n tekort aan bekwame landdroste en aanklaers, bevoegde tolke en ervare en bekwame polisieondersoekbeamptes. Ingevolge die strafproseswet is dit nie nodig om iemand vir die geringste misdaad in hegtenis te neem en in ‘n sel te gooi nie. Hul teenwoordigheid in die hof kan bloot deur ‘n kennisgewing om voor die hof te verskyn, verseker word. Dit kan vir mindere misdade soos winkeldiefstal, naam­skending of betreding gebruik word. Ongelukkig is die tendens by die polisie om sonder ondersoek enige iemand wat van enige misdaad be­skuldig word, in hegtenis te neem en in ‘n sel te gooi. Dit veroorsaak totale chaos in die polisie se aanhoudingselle en in die hofselle. Dit bied ook probleme vir aanklaers wat dossiere moet voorberei. Die situasie het heeltemal buite beheer geraak,” sê van die landdroste met wie Republikein gesels het.

Nog ‘n probleem wat ondervind word, is dat junior landdroste direk uit die universiteit op die bank gesit word. Met oorvol hofrolle word van hulle verwag om tussen 30 en 40 sake op 'n dag te behartig en reg te laat geskied.

“As gevolg van die tendens van die polisie om net mense te gryp en sonder ’n behoorlike ondersoek voor die hof te bring, beteken dit dat in die laerhowe omtrent die helfte van 'n hof se hofdag in beslag geneem word deur die uitstel van sake vir ondersoek, vir opsporing van jeugdiges se ouers, en ander voorbereidende ondersoeke voordat 'n saak vir verhoor voorgelê kan word Dit laat die hof met baie beperkte tyd in die hofdag om sake te verhoor.

“Ons word toegegooi met proseduriële hofwerk in plaas daarvan dat ons tyd aan die beregting van sake kan bestee.

“Ongelukkig het dit tot 'n punt gekom waar daar totale gebrek aan doeltreffende ondersoek by die polisie is. Van onervare aanklaers word verwag om leiding te gee aan ondersoekbeamptes sodat die korrekte getuienis verkry kan word om die saak tot verhoor te bring.

“Die probleem is dat ondersoekbeamptes hulle glad nie in die oorgrote meerderheid van gevalle steur aan die instruksies van aanklaers nie. Aanklaers probeer hul bes en keer op keer kom die dossier hof toe en kan nie gevorder word omdat die instruksies van aanklaers nie uitgevoer is nie of verkeerd verstaan is. Dit bring mee dat sake vir maande en selfs jare op die rol bly.

“Ongelukkig is aanklaers nie altyd eerlik met landdroste nie. Dikwels sal aanklaers na maande se ondersoek steeds aan die hof voorgee dat daar prima facie getuienis in die dossiere bestaan, terwyl daar in werklikheid nooit genoegsame getuienis bestaan het om die saak tot verhoor te bring nie. Die Magdalena Stoffels-geval is ‘n sprekende voorbeeld hiervan.

“Aanklaers is dikwels te lui om die dossiere te lees en polisiewerk word belemmer deur oorhaastige inhegtenisnemings,” het van die beswaarde landdroste gekla.